KASISI w3Cert.
TenzizaRohoni

ADS

TENZI ZA ROHONI

Ewe Roho wa Mbinguni

 1. Ewe Roho wa Mbinguni
  Uje kwetu sasa.
  Ufanye makazi yako
  Ndani ya kanisa.

 2. Ndiwe Mwanga, umulike
  Tupate jikana;
  Mengi kwetu yapunguka,
  Tujalize, Bwana.

 3. Ndiwe Moto, teketeza
  Taka zetu zote;
  Moyo na iwe sadaka
  Ya Mwokozi, yote.

 4. Ndiwe umande, na kwako
  Tutaburudika,
  Nchi kavu itakuwa
  Ni yenye baraka.

 5. Roho wa Mbinguni uwe
  Nasi hapa chini,
  Mwili uufananishe
  Na Kichwa Mbinguni.


TenzizaRohoni

ADS